Neatkarīgās policistu arodbiedrības kontaktinformācija

Kontakttālrunis: 29811248

E-pasts: info@biedriem.lv

Juridiskā adrese: Puķu iela 4-1, Rīga, LV-1048

Valdes priekšsēdētājs Māris Bērziņš