Latviešu juristu apvienība kontaktinformācija

Kontakttālrunis: 29436002

E-pasts: latviesujuristuapv@inbox.lv

Juridiskā adrese: Mājas “Kaulmačas – Kalniņi”, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2121

Valdes priekšsēdētājs Aivars Kalniņš