NPA rekvizīti

Reģistrācijas numurs: 40008100160

Banka: Swedbank

Konts: LV56HABA0551018723598