Visu darīt ar mēru; Taisnīgums tiesā; Tāds no tāda rodas; Griba – visa cēlonis; Biedriskums biedrībā; Gods kalpot cilvēkam; Dabisko tiesību virsvadība; Darbs – kopības uzturētājs; Tur kur ir cilvēks, tur ir likums; Patiesums vārdos, labais darbos; Tēvzeme un dzīvība katram viena; Visam savs mērs, katram savs veids; Labāk mazāk, bet labāk un paši savu;
Dzīvotspējas likumu kopums – tikumība; Likuma cīņa ar patvarību un ļaunprātību; Dievatziņa – saprāta balss cilvēka apziņā; Visa radošā kopsumma – līdzsvars un harmonija; Sabiedrības     spēks     ir     spējā     sekot     saprātīgo vadībai; Vērtību kārtība – brīvība, altruisms, vienotība, Savdabība,       dzimtenes       mīlestība,       cieņa, pienākums, atbildība; Vīrs un sieva saprotas, jaunākie klausa vecākos, cilvēks    iekļaujas    sabiedrībā,    sabiedrība    veido cilvēku, Dievs uztur sabiedrību, cilvēks pieņem Dievu; Tradīcija un iekšējais likums ņem pienākumus un dod godu, rakstītos likumus un tiesības.

Mūsu sadarbības pamatprincipi

Mūsu rekvizīti

Neatkarīgā policistu arodbiedrība

Juridiskā un faktiskā adrese: Rīga, Puķu iela 4-1, LV-1048 Reģistrācijas Nr.: 40008100160 E-pasts: info@biedriem.lv Kontakttālrunis: +371 29811248 Mājas lapa: www.biedriem.lv Bankas konts: AS "Swedbank", Nr.: LV56HABA0551018723598

Amatpersonas

Valdes priekšsēdētājs  Māris Bērziņš Kontakttālrunis: +371 29811248 Valdes priekšsēdētāja vietniece  Līga Eizenberga Kontakttālrunis: +371 29419146 Valdes priekšsēdētāja vietnieks  Andris Mieriņš Kontakttālrunis: +371 27871513 Jūrmalas Komitejas valdes priekšsēdētājs Artūrs Karičkins Tālr.: 29960955

Iesniegums par uzņemšanu Neatkarīgās policistu arodbiedrībā

Lejuplādēt iesniegumu Lejuplādēt iesniegumu

Neatkarīgās policistu arodbiedrības statūti

Lejuplādēt statūtus Lejuplādēt statūtus
D F Digital  Future
Biroja vadītājs  Aivars Kalniņš Kontakttālrunis: +371 29436002